Wat is de Growthmap?

De Growthmap is een door Prodos ontwikkeld strategisch document wat de basis vormt voor een vorm van samenwerken waarbij we samen met onze klanten een duidelijk groeipad opstellen aan de hand van heldere actiepunten en KPI’s. De Growthmap geeft inzicht in de huidige staat van het online marketing umfelt, waar de grootste kansen liggen en wat de potentiële effort en impact zijn van deze kansen. 

BHAG

Binnen een Growthmap traject kijken we niet alleen maar naar de komende maanden maar proberen we een route te plannen naar de lange termijn doelstellingen van onze klanten. Naast een duidelijke doelstelling voor het lopende en komende jaar hebben we ook een focus op de Big Hairy Audacious Goal (BHAG) van onze klanten. Dit is de zeer ambitieuze maar wel haalbare doelstelling op een termijn van 3-5 jaar.

Betekenis BHAG Big Hairy Audacious Goal.

Denk hierbij aan bepaald aantal tevreden klanten of het verwerven van een bepaalde positie binnen (een deel van) een markt. 

Kernwaarden

De Growthmap is gebaseerd op de kernwaarde waar we als Prodos voor staan. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. De Growthmap bevat concrete actiepunten met een duidelijke verantwoordelijke en een deadline, doelstellingen kunnen alleen behaald worden als alle verantwoordelijke hun afspraken nakomen en punten opvolgen. “Transparantie”. Ook enorm belangrijk voor het stellen van goede targets en KPI’s is transparantie van beide kanten. Hoe meer inzicht er is in de marges en het businessmodel hoe beter doelstellingen geformuleerd kunnen worden en projecten en campagnes alleen goed beoordeeld worden als wij volledig inzicht geven in de gemaakte kosten en resultaten per project en campagne. 

Is jouw e-commerce of lead gedreven organisatie toe aan de volgende stap in groei? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak en ontdek of een Growthmap traject de juiste volgende stap kan zijn!