Tracking

Welke onderdelen vallen onder tracking:

 1. Google Tag Manager
 2. Consent Modus (cookiewall)
 3. Google Analytics 4 Implementatie
 4. Server-Side Tagging
 5. Data Layer Ondersteuning
 6. Data & Server Beheer (SLA)

We starten altijd met een uitgebreide audit om de scope van een project rond tracking te bepalen. Hierin kijken we onder andere of er een data Layer aanwezig is, hoe Google Analytics erbij staat, of het gedrag van Google Tag Manager geoptimaliseerd moet worden en of de consent mode op de juiste manier werkt.

Lees meer
Google Tag Manager

Google Tag Manager

Google Tag Manager is veruit het meest gebruikte “tagging” platform dat op dit moment beschikbaar is. Hiermee zijn we in staat om vanuit één omgeving alle tracking-gerelateerde zaken te beheren. Daarnaast wordt Tag Manager flink doorontwikkeld, waarbij we deze tool ook in kunnen zetten voor het inregelen van de Consent Modus en Server Side Tagging. Wij hebben ervaring met implementaties die uiteenlopen van eenvoudig tot complex en kunnen in vrijwel alle gevallen ondersteuning bieden.

Denk bij complexere situaties bijvoorbeeld aan:

 1. Analyse & debuggen van tracking
 2. Het correct inregelen van tags & triggers
 3. Enhanced E-commerce/Conversie tracking
 4. Custom integratie met bepaalde tooling
 5. Privacy instellingen/Consent Mode

 

Lees meer

Consent Mode

Privacy wordt steeds belangrijker en cookies en marketing tracking worden steeds vaker door de gebruiker of door software geblokkeerd. De wetgeving hiervoor bestaat al even, maar we merken dat deze ook steeds meer actief gehandhaafd wordt. Google heeft met Google Consent Mode een oplossing om zowel de privacy van de gebruiker te respecteren alsook accurate data te verzamelen om campagnes te optimaliseren.

Afhankelijk van de situatie kun je na het inrichten van de Consent Modus 10-20% meer data inzien.

Hoe gaan wij te werk?

 • In kaart brengen van de huidige situatie
  Hoe wordt er nu omgegaan met cookie toestemming, voldoet dit aan de wetgeving? Kunnen we met de huidige cookiemelding Google Consent Mode inrichten?
 • (Optioneel) Developer briefing of advies CMP
  Als de huidige cookiemelding niet voldoet, dan kunnen we een advies geven hoe dit opgelost kan worden. Afhankelijk van de situatie kan dit een briefing naar de developer zijn of een advies om een bepaald Cookie Management Platform te gebruiken.
 • Configureren Consent Modus in Google Tag Manager
  Als de cookiemelding/CMP goed is ingericht, kunnen we, op basis van de voorkeuren van de gebruiker, alle tags in GTM optimaal inrichten.

GA4 – Implementatie

Per 1 juli 2023 gaat Google Analytics Universal over naar Google Analytics 4 (GA4). Vanaf die datum kan er alleen nog maar data worden gemeten in de nieuwe versie (4.0) van Google Analytics. Omdat je geen data mee kan nemen uit Universal Analytics raden wij aan om zo snel mogelijk te starten met de implementatie van GA4. Zo heb je nog enige data voor de definitieve overgang.

Het is belangrijk om de implementatie van Google Analytics 4 zo snel mogelijk door te voeren. Daarom bieden wij dit aan als vaste pakketprijs. In dit pakket zitten de volgende werkzaamheden/deliverables:

 • Aanmaken Google Analytics 4 account
 • Koppelen datastream Google Analytics 4
 • Inrichten filters voor intern verkeer
 • Inrichten Google Tag Manager GA4 tags
 • Inrichten e-commerce (indien technische implementatie aanwezig is binnen de shop)
 • Aanmaken set gebeurtenissen en bijbehorende conversies
 • Aanmaken verschillende rapportages

Naast het implementeren van GA4 kunnen wij ook trainingen geven om er ook effectief mee aan de slag te gaan.

 

Lees meer

Server Side Tagging

Met de komst van Server-side tracking via Google Tag Manager is server-side ook voor het ‘grote publiek’ toegankelijk geworden. Rekening houdend met alle zorgen rondom privacy, die ervoor zorgen dat het verzamelen van data steeds lastiger wordt, is server-side tracking een mogelijke oplossing die toekomstbestendig is. Omdat je data eerst naar een server in eigen beheer stuurt, heb je meer controle over de data en is het bovendien een stuk veiliger. Daarnaast zien we dat je onderaan de streep meer data overhoudt.

Hoe gaan wij te werk?

 • Ondersteuning bij aanmaken serveromgeving Google Cloud Platform
 • Opzetten server container in Tag Manager
 • Configureren tags in zowel web- als server containers
 • Configuratie Facebook CAPI (Conversion API)
 • Uitgebreid testen en debuggen van implementatie
Server-side tagging

Data Layer Ondersteuning

Het gevolg van een foutieve of onvolledige implementatie van de Data Layer is dat de dataset die je in Google Analytics te zien krijgt niet volledig is. De oplossing is vaak complex en vereist kennis over de manier waarop Google Analytics data verzameld en JavaScript. Het is natuurlijk wel belangrijk om de juiste Data Layer implementatie op je website te hebben staan, daarom bieden wij ondersteuning bij het debuggen en oplossen van problemen.

Welke werkzaamheden kunnen wij voor je doen?

 • Uitgebreid debuggen van Data Layer issues
 • Verzorgen technische briefing voor development partner om problemen op te lossen
 • Eventuele contactmomenten met development partner
 • Nazorg/Controle na implementatie

 

 

Lees meer

Data en server beheer (SLA)

Veranderingen aan de kant van je website, technische storingen of wijzigingen aan kant van tooling kunnen ervoor zorgen dat bepaalde tags en triggers niet meer werken. Het resultaat is onzuivere of ontbrekende data. Dat kan een grote (financiële) impact hebben op je organisatie.
Vanuit twee krachtige tools zorgen wij ervoor dat we realtime inzicht hebben in de verwerking van de data, de werking van de Data Layer en verschillende tags. Door de inzet van deze tooling kunnen we proactief handelen wanneer er iets mis gaat in de Data Layer of bij het afvuren van de tags en snel een oplossing aandragen.