Prodos bv is een full service digital agency ofwel een dienstverlener op het gebied van online marketing in de breedste zin van het woord. Zowel ontwerp als ontwikkeling, onderhoud en marketing worden door Prodos bv uit handen genomen. Onze diensten worden aangeboden via onze website www.prodos.nl.

Als u een opdracht aan ons verstrekt, een abonnement neemt op één van onze diensten, onze website bezoekt of contact met ons opneemt via telefoon, via e-mail, via social media of via het online contactformulier of de chatfunctie op onze website, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Prodos bv
Willem Arntszlaan 115-C
3734 EE  DEN DOLDER
KvK-nummer: 66886600

Onze functionaris gegevensbescherming is de heer L. van Wijngaarden. Als u vragen heeft, kunt u contact met hem opnemen via: levi@prodos.nl.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en woonplaats
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Handelsnaam van eenmanszaak en VOF
 • Vestigingsadres en postadres van eenmanszaak en VOF
 • KvK-nummer van eenmanszaak en VOF
 • Klant-, factuur- en opdrachtnummer
 • Social media accountnamen
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt in een intakegesprek, via e-mail, via telefoon, via het online contactformulier op onze website, via de chatfunctie op onze website of wanneer u onze website bezoekt en toestemming heeft gegevens voor het plaatsen van niet-functionele cookies.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

1.   Uitvoering van de overeenkomst
–     Voor het communiceren met opdrachtgever via telefoon en e-mail
–     Voor het aanmaken van een account
–     Voor het leveren van online diensten
–     Om technische ondersteuning te kunnen bieden
–     Voor het maken en versturen van een offerte of opdrachtbevestiging
–     Voor het maken en versturen van de factuur
–     Voor het afhandelen van betalingen

2.   Reageren op uw vraag of verzoek
Als u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, het online contactformulier op onze website, de chatfunctie op onze website of social media.

3.   Bezoek website
Om onze website beter te laten werken, het zoeken op de website eenvoudiger te maken, onze service te verbeteren en aan te passen op de wensen van de websitebezoeker.

4.   Nieuwsbrief
Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen als u klant bij ons bent en uzelf heeft ingeschreven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven.

5.   Portfolio
Om in ons portfolio op onze website te kunnen laten zien welke projecten wij hebben gemaakt.

Wij hebben ons belang om uw gegevens te verwerken, afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

Bewaartermijn

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.
–     Gegevens van opdrachtgevers op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
–     E-mailberichten, chatberichten en online contactformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
–     De gegevens voor het personaliseren van onze website (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.
–     U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vindt u een mogelijkheid om dat te doen.
–     Vermeldingen in ons portfolio op onze website worden pas verwijderd nadat u een verzoek tot verwijdering bij ons heeft ingediend.

Delen met derden

Prodos bv verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Met de bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Accountant
 • Hostingprovider
 • Google Analytics voor de websitestatistieken
 • Telefoonprovider
 • Leverancier van software voor het maken van een website
 • Betaaldiensten
 • Partij voor het versturen van de nieuwsbrief
 • Clouddienst

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

Uw rechten

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u aan ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan uw verzoek per e-mail naar onze functionaris gegevensbescherming: levi@prodos.nl.

Prodos bv vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat we zeker weten dat het verzoek door u is gedaan. Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken wij u de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het maskeren van delen van IP-adressen, het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig maken van een back-up, het gebruik van een ISO-norm en een goede antivirusscanner en firewall zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar levi@prodos.nl.   

Cookies

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.