Case: SecondJob Strategie & Data

Case: SecondJob

Resultaten behaald
  • Aantal sollicitaties van werknemers gestegen met 76%
  • Een kostendaling van 27% voor het werven van werkgevers
  • Stijging van 13% in relevant verkeer, bouncepercentage verlaagd met 7% en een15,92% hogere conversieratio
Case: Brunotti Digital marketing

Case: Brunotti

Resultaten behaald
  • 15% groei in verkopen winterkleding (in een met 51% gekrompen markt door corona)
  • 44% groei in conversie