Google komt in januari 2018 met nieuwe richtlijnen voor het beoordelen van de kwaliteit van zoekopdracht die worden uitgevoerd middels Google Assistant en Voice Search. Met deze nieuwe richtlijnen zorgt Google ervoor dat voice search nog gebruiksvriendelijker wordt. Inmiddels is voice search goed voor ongeveer 20% van alle zoekopdrachten binnen de zoekmachine van Google wereldwijd. Met producten als Google Home is de verwachting dat het aantal gesproken zoekopdrachten alleen maar verder zal stijgen. Om te zorgen dat de kwaliteit van de gesproken zoekresultaten gewaarborgd wordt, heeft Google kwaliteitsbeoordelaars die specifiek worden ingezet voor zoekresultaten die gerelateerd zijn aan voice-search. Deze kwaliteitsbeoordelaars werken volgens een aantal richtlijnen zodat de zoekresultaten ook bij voice-search van zo hoog mogelijke kwaliteit zijn. Deze blog helpt u om ervoor te zorgen dat uw website of online platform klaar is voor de voice revolutie!

Google Assistant guidelines

Waarom is het nodig om een aparte set richtlijnen te hebben voor voice search? Google geeft antwoord op deze vraag: ‘De reden dat de Google Assistant een aparte set richtlijnen vereist is omdat de meeste interacties plaatsvinden zonder tussenkomst van een scherm als onderdeel van de ervaring.’ Google heeft verschillende algoritmes gecombineerd met machine learning in de poging om de antwoorden op voice-gerelateerde zoekvragen grammaticaal correct, vloeiend en beknopt te maken. Om hierbij te helpen vraagt Google aan haar beoordelaars om de antwoorden van Google Assistant te toetsen aan de hand van vier richtlijnen:

• Voldoen aan de informatiebehoefte
• Lengte
• Formulering
• Stemexpressie

Voldoen aan de informatiebehoefte
Ten eerste moet er gekeken worden naar de mate waarin de teruggekoppelde informatie voldoet aan de verwachting van de persoon die de zoekopdracht uitvoert. Google geeft de volgende zoekopdracht als voorbeeld: [who is the president of the United States?]. De persoon die deze zoekopdracht uitvoert zal naar alle waarschijnlijkheid op zoek zijn naar de naam van de huidige President van de Verenigde Staten. Wanneer de Voice Assistant een antwoord terugkoppelt waarin wordt uitgelegd wat de rol van de President is, zal de zoeker niet volledig tevreden zijn met het gegeven antwoord.

Lengte
Vervolgens is het belangrijk dat een zoekresultaat niet te lang is. Een zoekresultaat die getoond wordt op een monitor of op het scherm van een mobiele telefoon mag langer zijn. De zoeker zal het resultaat scannen en de voor hem/haar relevante informatie vinden. Bij een gesproken zoekresultaat werkt het anders omdat de zoeker de informatie snel tot zich moet nemen. De hoeveelheid informatie moet daarom weliswaar behulpzaam, maar voldoende beknopt zijn.

Formulering
Wanneer er een aantal spelfouten in een geschreven resultaat zitten is dat misschien vervelend, maar het weerhoudt de zoeker er niet van om de informatie tot zich te nemen. Kortom: het is mogelijk om over de grammaticale fouten heen te lezen. Bij een gesproken zoekopdracht werkt dit anders. Wanneer een uitspraak niet goed is kan dit de betekenis van een boodschap veranderen of kan de boodschap zelfs alle betekenis verliezen. Google hecht daarom veel waarde aan grammaticale correctheid van de gesproken zoekresultaten.

Stemexpressie
Tot slot wordt gekeken naar de mate waarin de gesproken zoekresultaten voldoende natuurlijk klonken en de snelheid waarmee deze worden gebracht. Zo kan het bijvoorbeeld voor komen dat een gesproken zoekresultaat een afwijkend ritme heeft waardoor het voor de zoeker minder verstaanbaar is. Naast een afwijkend ritme kan het ook voor komen dat de woorden in een zoekresultaat net niet goed genoeg worden uitgesproken.

Conclusie

Google zet vol in op gesproken zoekresultaten en om deze reden raden wij aan om de nieuwe richtlijnen mee te nemen tijdens de content creatie. Om uw website klaar te maken voor voice-search moet u rekening houden met:

• Gestructureerde informatie
• Korte, duidelijke antwoorden
• Controleer nog strenger op spel- en grammaticale fouten
• Gebruik eenvoudig uit te spreken woorden
• Goed nadenken over het verschil tussen gesproken en geschreven zoekopdrachten

De experts van Prodos helpen u graag om uw website klaar te maken voor de voice revolutie. Neem contact op voor meer informatie!