Case: SecondJob Strategie & Data

Case: SecondJob

Resultaten behaald
  • Aantal sollicitaties van werknemers gestegen met 76%
  • Een kostendaling van 27% voor het werven van werkgevers
  • Stijging van 13% in relevant verkeer, bouncepercentage verlaagd met 7% en een15,92% hogere conversieratio